Modeļi
Izvēlne
Palikt uz pareizā ceļa!

Atbilstība

Godprātīga komercdarbība

Godprātīga komercdarbība

Porsche aizstāv pamatīgas vērtības, piemēram, godīgumu, atbildību, savstarpēju cieņu un uzticēšanos, caurredzamību un atvērtību, kā arī ētisku rīcību. Šīs vērtības attiecas uz veidu, kā vadītāji un darbinieki izturas cits pret citu, kā arī uz saskarsmi ar klientiem, sadarbības partneriem un valsts iestādēm. Tikai ievērojot šīs vērtības, var izveidot un uzturēt ilgtermiņa darījumu attiecības, atklāti atrisināt konfliktus, uz risinājumu orientētā veidā izlabot kļūdas un nodrošināt uzticēšanos vadībai un uzticamu sadarbību.

Atbildība par atbilstību

Atbildība par atbilstību

Likumīga rīcība ir paredzētā ikdienas prakse uzņēmumā Porsche un sekmīgas uzņēmējdarbības galvenais priekšnoteikums. Porsche ievēro piemērojamos tiesību aktus visās uzņēmējdarbības valstīs. Atbilstību praksē īsteno valde, kas skaidri cenšas ievērot tiesību aktus, augstākā līmeņa vadība, kas ir atbilstības paraugs, un darbinieki, kas ievēro piemērojamos noteikumus un normas. Ja tiks pārkāpts likums vai uzņēmuma iekšējās vadlīnijas, tiks konsekventi piemēroti piespiedu pasākumi.

Lasīt vairāk

Tiesībsargu sistēma

Tiesībsargu sistēma

Porsche noraida visu veidu korupciju, kartelizāciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai jebkādu citu pārvaldes darbinieku finansiālo noziegumu un ir neiecietīgs pret jebkādu vadības, darbinieku, klientu, sadarbības partneru vai valsts amatpersonu nelikumīgu rīcību. Porsche vadība, darbinieki, klienti, sadarbības partneri, valsts amatpersonas vai citas trešās personas par varbūtējiem likumpārkāpumiem saistībā ar Porsche var informēt tiesībsargu sistēmu. Tiesībsargu sistēma ir ziņošanas sistēma, kas palīdz Porsche novērst tā komercdarbības radītos zaudējumus un agrīnā stadijā konstatēt likumpārkāpumus.

Lasīt vairāk